NO NIP NAMA GOL. PANGKAT JABATAN
1 19700101 200604 2 001 Norsaliah, S.Sos III/d Penata Tingkat I Kabag. TU
2 19751125 200501 2 001 Rofi’ah, S.Hut III/d Penata Tingkat I Kasubag. Akademik
3 19820516 200801 1 005 Akhmad Mujahid, S.Hut III/d Penata Tingkat I Kasubag. Kepegawaian & Keuangan
4 19780515 200501 1 002 Noordiansyah, S.Hut III/d Penata Tingkat I Kasubag. Kemahasiswaan dan Alumni
5 19770207 200003 1 004 Rusliannoor. A.Md III/c Penata Kasubag. Umum dan BMN
6 19620306 200003 1 001 Noor Charlie, S.Sos. III/d Penata Tingkat I
7 19660331 200604 2 001 Siti Rusmarliani, S.Hut III/d Penata Tingkat I
8 19761104 200604 2 014 Endang Fatmawati, S.Pt III/d Penata Tingkat I
9 19750906 200212 2 001 Samsini, S.Sos III/c Penata
10 19690410 200212 2 001 Norsilah, S.Sos III/c Penata
11 19730128 200701 1 001 Taupik Nurhidayat,S.Hut III/c Penata
12 19810803 201012 1 002 Yudha Asmara, S.Hut. III/c Penata
13 19640616 198403 2 001 Siti Norjanah III/b Penata Muda Tingkat I
14 19650413 200501 1 002 Drs. M. Fahriansyah III/b Penata Muda Tingkat I
15 19660820 199003 2 002 Galuh Cahyaningsih Rahayu, A.Ma III/b Penata Muda Tingkat I
16 19830805 200801 1 003 H. Agus Mulyawan, S.Hut III/c Penata
17 19820909 200501 2 002 Dwi Lestari, A.Md III/b Penata Muda Tingkat I
18 19771229 200501 2 003 Aminonatalina, S.Si III/b Penata Muda Tingkat I
19 19700628 200501 2 002 Juvita Dwi Minggarsari, S,Sos III/b Penata Muda Tingkat I
20 19860122 200501 2 001 Henny Sri Sundari, S.Sos III/b Penata Muda Tingkat I
21 19820602 201404 2 001 Moniqa Daratullaura, S.Hut III/b Penata Muda Tingkat I
22 19770706 200501 1 005 Basuki Rahmad, S.Hut, M.P. III/d Penata Tingkat I
23 19790806 200501 2 003 Etik Kurnia II/d Pengatur Tingkat I
24 19710505 200701 1 002 T u m i r a n II/d Pengatur
25 19780925 201409 1 001 Muhammad Napiah II/b Pengatur Muda Tingkat I
26 19830403 200810 2 001 Siti Aisah II/a Pengatur Muda
27 19700512 201409 1 004 Mahyani I/d Juru Tingkat I
28 19640510 201409 1 001 Syamsul Bakhri I/b Juru Muda Tingkat I